کرمان (دفتر مرکزی)

کرمان ـ خیابان امام ـ کوچه امام ۲ ـ بن بست شرقی ۲

تلفکس: ۳۲۲۶۷۹۵۷ـ۰۳۴

۳۲۲۲۰۲۵۸ـ۰۳۴

کارخانه

کرمان- کیلومتر 100 جاده کرمان بافت- دو راهی لاله زار- روستای جغدری

دفتر تهران

خیابان حافظ جنوبی ـ خیابان شهریار ـ کوچه یکم ـ پلاک ۹

تلفن: ۶۶۷۲۹۹۱۰ـ۰۲۱

فاکس: ۶۶۷۲۹۹۲۰ـ۰۲۱

 

بالا