گواهینامه ها

گواهی ارگانیک _ انجمن خاک انگلستان هر ساله از مزارع و کارخانه بازدید کرده و پس از حصول اطمینان از رعایت اصول ارگانیک در کشاورزی و تولید، گواهی ارگانیک را صادر می کند. این گواهی نماد معتبر اصالت و کیفیت ارگانیک در جهان است.

از سال 2018 نظر به توقف فعالیت های Soil Association در ایران گواهینامه گلاب زهرا به Ecocert فرانسه منتقل گردید که تا سال 2020 ادامه یافت و در حال حاضر تحت گواهینامه ارگانیک از موسسه Control Union   هلند فعالیت می کند .

گواهی صداقت در تجارت _ محترم شمردن حقوق کارکنان، کشاورزان، مصرف کنندگان و رعایت موازین انسانی در روند تولید و عرضه محصول به بازار لازمه دریافت این گواهی است که توسط انجمن خاک انگلستان پس از بازرسی و تأیید رعایت این موازین صادر می شود.

گواهی حلال _ گلاب زهرا با رعایت و احترام به اصول و موازین شرعی در فرآیند تولید و عرضه محصولات خود و برای اطمینان خاطر مسلمانان گرامی، گواهی حلال را دریافت کرده است.

ISO 9001 _ به منظور ارتقا سیستم کنترل کیفی، فرآیند تولید و اطمینان مشتریان، گلاب زهرا موفق به دریافت گواهی ایزو از SGS سوئیس شده است.

گواهینامه بیودینامیک -شرکت گلاب زهرا برای اولین بار در ایران موفق به اخذ گواهینامه بیودینامیک برای گلستانهای خود در مهدی اباد شده است و محصولات این گلستانها می تواند تحت عنوان ارگانیک و بیودینامیک به بازارهای جهانی راه یابد

بالا