پیشرو در کشاورزی ارگانیک و بیودینامیک

کشاورزی ارگانیک (Organic Farming)

«گلاب زهرا» طلايه دار کشاورزی ارگانيك در ایران است و بیش از صدها هکتار گل محمدی در منطقه لاله زار، صاحب آباد و نگار بردسیر را به روش ارگانیک مدیریت می کند. كشاورزي ارگانيك، گونه اي كشاورزي مبتني بر طبيعت و دوستدار محيط زيست است كه در آن از سموم و کودهای شیمیایی به هیچ وجه استفاده نمی شود. «گلاب زهرا» نخستين مجموعه ایرانی دریافت کننده گواهی نامه ارگانیک از انجمن خاک انگلستان است و هر سال پس از بازرسی های سخت و دقیق، موفق و استوار در حفظ و توسعه پایدار کشاورزی ارگانیک ایران بیش از پیش می کوشد.

کشاورزی بیودینامیک (Biodynamic Farming)

«گلاب زهرا» فراتر از مقوله كشاورزي ارگانيك، به کشاورزی بیوداینامیک در مزرعه های نگار و صاحب آباد نیز مشغول است. كشاورزي بیودینامیک در حقيقت مرحله پیشرفته کشاورزی ارگانیک است. حفظ و پایداری محیط زیست، توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی از اصول مهم کشاورزی بیوداینامیک است. نیز همچنان مانند کشاورزی ارگانیک از هیچگونه سم و کود شیمیایی استفاده نمی شود. همچنین در این روش، مزرعه به عنوان یک چرخه حیاط کامل شناخته شده که تمام اجزای آن اعم از حیوانات و گیاهان متصل و مکمل یکدیگرند.

برای اولین بار در ایران زیر نظر کارشناسان آلمانی و با استفاده از دستگاه های کاملا بومی، جهت تقویت ریز ارگانیسم های خاک و بنیه گلها، کمپوست ارگانیک تولید و در مزارع «گلاب زهرا» و کشاورزان گلهای ارگانیک، سالانه مورد استفاده قرار می گیرد.

بالا