تاریخچه – افتخار گلاب زهرا، اعتباری بین المللی و کیفیت مثال زدنی

در سال ۱۳۵۶ بود که نخستین پاجوشها از کاشان وارد منطقه شد و پس از به بار نشستن گلهای محمدی و نصب چند دیگ تقطیر سنـتی فعـالیت شـرکت آغـاز شد. اکـنـون به همـت بنیـانگـزاران و پرسنل دلسـوز، پس از گذشت چهار دهه، گـلاب زهـرا بزرگترین واحد تولید گلاب گیری در کشور می باشد کشت گل محمدی درست زمانی به منطقه وارد شد که کشاورزان به کشت خشخاش روی آورده بودند. بنیانگزاران شرکت به کشاورزان منطقه گل کاری را آموختند و با پرداخت وام های قرض الحسنه و قـول خـرید تمـامی گل های حـاصله، به تشـویـق توسعـه کـشت گل محمدی پرداختند. با احترام به تعهد بانیان خویش، به منظور تأمـین معـیشـت کشـاورزان شـرکت کماکان به تعهــد خـرید تمـام گل‌های عرضه شده کشاورزان پایبند است. توسعه کشت گل محمدی در منطقه لاله زار در ارتقاء درآمد و رفاه کشاورزان زحمت کش تاثیر مهمی داشت و مانع مهاجرت و حاشیه نشینی روستاییان به شهر کرمان شد. نهایتا رونق اقتصادی منطقه به واسطه گلزارها، امروزه باعث مهاجرت معکوس ساکنین از کرمان به لاله زار گردیده است. در سال ۱۳۸۸ بنا به نیت خیر بنیانگزاران، در زمان حیات ایشان نصـف سهـام شـرکت به بنیاد خیـریه فرهنـگی و تربیــتی صنـعـتی واگـذار گـردید و اکنـون درآمد حـاصله برای حمـایت و رشــد ۲۲۰ کودک بی سرپرست و بد سرپرست در کرمان و بم استفاده می‌شود «نخستین واحد کشت و تولید محصول ارگانیک در ایران» این شــرکت با پشتکار و رعــایت دقیـق اصـول کشـت ارگانیــک گلستان های محمّدی و نیز رعایت استانداردهای تولید ارگانیک در فرایند استحصـال گـلاب و روغـن گل سـرخ و نیز بسته بندی در شیشه های مرغوب به عنوان نخستین واحد کشت و صنعت در کشـور نشـان ارگانیــک را از انجمـن خـاک انگـلستــان، یکی معتبرترین نهادهای بین المللی در زمینه ارگانیک، در سال ۱۳۷۸دریافت کرد.

گلاب زهرا

مشاهده محصولات

گلاب زهرا / تاریخچه

سال ۱۳۵۶ بود، نخستین پاجوشها از کاشان وارد منطقه لاله زار و پس از به بار نشستن گلهای محمدی و نصب چند دیگ تقطیر سنتی فعالیت «گلاب زهرا» آغاز شد. اکنون پس از سه دهه، به همت بنیانگذاران و پرسنل دلسوز، «گلاب زهرا» بزرگترین واحد تولید گلاب گیری کشور است.

سرآغاز کشت گل محمدی در منطقه لاله زار هم زمان شده بود با گرایش کشاورزان منطقه به کشت خشخاش.

این چنین بود که بنیان گذاران «گلاب زهرا»، ابتدا به کشاورزان منطقه گل کاری را آموختند و با پرداخت وامهای قرض الحسنه و قول خرید تمامی گلهای حاصله، به تشویق توسعه کشت گل محمدی پرداختند. «گلاب زهرا» با احترام به تعهد بانیان خویش، به منظور تأمین معیشت کشاورزان، کماکان به تعهد خرید تمام گلها پایبند است.

توسعه کشت گل محمدی در منطقه لاله زار در ارتقا درآمد و رفاه کشاورزان زحمت کش تأثیر مهمی داشته و مانع مهاجرت و حاشیه نشینی روستاییان به شهر کرمان شده است.
شایان ذکر است، در حال حاضر رونق اقتصادی منطقه به واسطه گلزارها، سبب مهاجرت معکوس ساکنین از کرمان به لاله زار شده است.

در سال ۱۳۸۸ بنا بر نیت خیر بنیانگذاران و در زمان حیاتشان، نیمی از سهام «گلاب زهرا» به «بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی صنعتی» واگذار گردید. هم اکنون از درآمد حاصله، جهت حمایت و رشد بیش از ۲۰۰ کودک بی سرپرست و بد سرپرست در کرمان و بم استفاده می شود.

«نخستین واحد کشت و تولید محصول ارگانیک در ایران»

در سال ۱۳۷۸، «گلاب زهرا» با پشتکار و رعایت دقیق اصول کشت ارگانیکِ گلستان های محمّدی، نیز رعایت استانداردهای تولید ارگانیک در فرایند استحصال گلاب و روغن گل سرخ و بسته بندی در شیشه های مرغوب، به عنوان نخستین واحد کشت و صنعت در کشور، نشان ارگانیک را از انجمن خاک انگلستان(Soil Association Inc.)، یکی از معتبرترین نهادهای بین المللی در زمینه اعطای گواهی ارگانیک دریافت کرد.

«صداقت در تجارت»

«گلاب زهرا» به واسطه محترم شمردن حقوق کارکنان، کشاورزان، مصرف کنندگان و رعایت موازین انسانی در روند تولید و عرضه محصول، به عنوان اولین شرکت ایرانی، گواهینامه بین المللی «صداقت در تجارت» (Ethical Trade) را در سال ۱۳۹۲ دریافت کرد.